Årets første julegave: 540.000,- til udbygning af molen ved Færgehavnen

Mellerup Strand- og Fiskepark har fået kr. 540.000,- til
udbygning af molen ved Færgehavnen

Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe LAG Randers har besluttet at støtte projektet med kr. 330.000,- fra den nationale pulje, og kr. 210.000,- fra den kommunale pulje.

Der er tale om en indstilling, der for de kr. 330.000,- først er endelig, når Naturerhvervsstyrelsen har meddelt det endelige tilsagn.

Som følge af ovenstående er godkendte projektudgifter, der er dokumenteret afholdt fra den 15.12.2012 og frem til december 2014, tilskudsberettigede.

Indtil der er truffet afgørelse om endeligt tilsagn, sker igangsætning af projektet for ansøgers egen regning og risiko.

Bestyrelsen for LAG Randers har også indstillet projektet til kommunal medfinansiering via LAG Randers, svarende til kr. 210.000,-. Kommunen behandler indstillingen og træffer det endelige svar.

Derudover vil bestyrelsen i LAG Randers gerne understrege, at al gældende lovgivning skal overholdes i forbindelse med gennemførelse af projektet.

Ovenstående betyder, at arbejdet med udbygningen vil blive igangsat allerede i foråret, og der vil blive behov for frivillige kræfter til at forestå det frivillige arbejde, der er fastsat til 240 timer.

Hvis du gerne vil hjælpe kan du allerede nu kontakte bestyrelsen. Der vil blive udarbejdet en oversigt over hvilke opgaver der skal udføres og hvornår.

 


 PROJEKTET FINANSIERES AF:
  • DEN EUROPÆISKE UNION;
  • MINISTERIET FOR BY, BOLIG & LANDDISTRIKTER;
  • LAG-RANDERS;
  • RANDERS KOMMUNE;

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *