Fjernvarmen tygger på et halmstrå

Den meget imødesete ekstraordinære generalforsamling i Mellerup Kraftvarme havde trukket mange ud under stjernehimlen og hen i forsamlingshuset mandag aften, for at høre nyt om mulighederne for fremtidens varmeforsyning i Mellerup.

Bestyrelsen har i de sidste par år arbejdet med at præsentere et oplæg om hvilke tiltag Mellerup Kraftvarme har fået mulighed for at realisere, da regeringen har åbnet op for, at 35 barmarkværker, herunder Mellerup, kan overgå til biomassebrændsel.

I den forbindelse fremlagde rådgivningsfirmaet Plan og Projekt et samlet oplæg for muligheder og konsekvenser for at investere i et biobrændselsanlæg ved siden af den eksisterende naturgasmotor.

Oplægget tager udgangspunkt i beregninger på hhv. solvarme, træpiller og halmvarmeværk, hvor prisen for investering i et biobrændselsværk, forventede priser og det faste bidrag fra andelhaverne blev belyst.

Af forventede centrale priser kan nævnes:

Anlægsinvesteringer for sol, træpiller og halm

Solvarme

Træpilleværk

Halmvarmeværk

Ca. 2,95 mio. kr.

Ca. 4,7 mio. kr.

Ca. 6,8 mio. kr.

 
Ændring i det faste bidrag pr. andelshaver

  • Hvis situationen fastholdes som nu, så vil hver andelshaver få et fald fra ca. 9.200 kr. til 7.200 kr. Dette ligger fast uanset hvad der sker med fjernvarmeværket.
  • Ved ibrugtagen af halmvarmeværk vil bidraget forventes at falde yderligere ca. 3.000 kr.

Årsagen til, at det anbefales at investere i et halmvarmværk skyldes primært den forholdsvis høje pris for træpiller. Dog kan et halmvarmeværk for ca. ½ mio. kr. ombygges til et træpilleværk.

Endelig kan det fortælles, at da generalforsamlingen ikke var indkaldt rettidigt, så vil den endelige beslutning skulle tages på en ny ekstraordinær generalforsamling. En afsluttende afstemning viste dog allerede et stort flertal for at arbejde videre med at undersøge muligheden for et halmvarmeværk.

44 stemte for – 6 var imod – mens 7 sendte en blank seddel til bestyrelsen.

 

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *