FALK

Fællesskabet Aktive LandsbyKvinder i Mellerup og omegn = FALK

HVEM er vi?
Vi er et fællesskab der i øjeblikket tæller ca. 90-100 kvinder i Mellerup og Omegn.

FORMÅL:
Alle kvinder i Mellerup og Omegn mødes til et uforpligtende, hyggeligt samvær første onsdag i hver måned (undt. juli og aug.) – der er ingen mødepligt, er dog tilmelding nødvendig i enkelte tilfælde.

FÆLLESSKABET ER OPBYGGET SÅLEDES:
Der har en initiativgruppe bestående af 7 personer, der fungerer som kontaktled og i gangsættere for de arrangementer, der foregår i vort fællesskab, – dog er det således, at vi forventer, at der er back-ups, der tager ansvar og går med os, – når der skal bruges nye ideer og tiltag til fælles arrangementer.

Der er ikke tale om en forening, derfor er ingen regnskaber at holde styr på. Da deltagerne betaler alt efter, hvad et arrangement koster, såsom materialer m.v.

Dog ligger det fast, at når forsamlingshuset eller Café Færgestedet benyttes, betales et mindre beløb opvarmning, rengøring mv. Hvis vi har inviteret en foredragsholder eller lignende, der kommer ude fra, – beregnes der en entré alt efter, hvor mange vi tror, der møder op.

Man medbringer selv kop, kaffe, kage + 20 kr. til forsamlingshuset.

Hvordan kom vi i gang?
1.step: Vi tog kontakt til Bestyrelsen i Mellerup Borgerforening, der var særdeles imødekommende overfor vores idé gående ud på, at vi kunne få lov til at bruge forsamlingshuset mod et mindre vederlag (20 kr. pr. deltager) den 1. onsdag i hver måned.

Vi indgik desuden den aftale, at vi blev en underafdeling af Mellerup Borgerforening, hvor vi hjælper hinanden til fælles bedste. Bestyrelsen syntes, det var en spændende idé, at der blev flere aktiviteter i og omkring forsamlingshuset og at Mellerups beboere på den måde kunne få endnu mere gavn af huset.

2. step:
Herefter blev der lavet en indbydelse til den 24. november 2009 med overskriften:

Hvordan kan vi sammen gøre det mere attraktivt at være kvinde i vores landsby?

Hvor alle kvinder i Mellerup og Omegn blev inviteret til et fællesmøde om evt.opstart, hvor man samtidig blev inviteret til at binde sin egen adventskrans.

Der kom 40 deltagere og hermed var kimen til Fællesskabet Aktive Landsby Kvinder i Mellerup og Omegn lagt.

AL kommunikation foregår via e-mail eller mund til mund metoden og det virker.

HVOR TIT MØDES MAN:
Man har et fast fællesmøde den første onsdag aften i hver måned undtagen i juli og august, så alle kan planlægge at være med.

HVAD LAVER MAN TIL DISSE ONSDAGS-MØDER?
Her har vi næsten altid en aktivitet at være fælles om, det kan være en foredragsholder, smykkedemonstration, filt, påskekrukker, plantebytning, decoupage, gummitasker, spis dit ukrudt, renovering af bindingsværkshus, film om Mellerup, fødselsdag, syng-sammen aftener, foredrag og meget mere .

Det vigtigste formål er fællesskabets hygge.

Udover de faste onsdagsmøder vil der blive lavet arrangementer ud fra ide-kalenderen,

Alt efter den enkeltes ønske og behov.

HOPPE PÅ OG AF ARRANGEMENTER
Det er vigtigt for os, at man ikke har nogen form for mødepligt, man deltager alt efter, hvilke interesser man har, netop for de arrangementer, der pågår, derfor er det forskellige målgrupper, der kommer til de temaaftener vi har, men heldigvis har vi rigtig mange faste deltagere til alle vores mødeaftener. Vi sidder ved lange borde, hvilket gør, at man bare kommer også alene,- og sætter sig ned og er med i fællesskabet med det samme.

Alt er helt uforpligtende og er man kun interesseret i fællesskabet møder man op alligevel.

Til alle sammenkomster har vi altid været mindst 20-30 deltagere.

Det vigtigste er fællesskabet og man møder op, evt. bare med sit snakketøj!

Sysselgruppen
I løbet af 2013 er der for alvor blevet efterspurgt en syssel café. Vi mødes den 3. tirsdag i hver måned og sysler. Her blev mange af de før nævnte onsdags arrangementer overført til i fremtiden

Konceptet er: Grund idé er at man mødes for at sysle, men at der meget skal være et tema gerne af håndarbejdsmæssig art. Dvs. man byder ind med en idé til et arrangement, og man så er tovholder på dette denne aften.

Kontaktperson: Grethe Schnell

Fjordbakken 5, Mellerup
8930 Randers NØ

Tlf. 86 44 23 44, E-mail: grethetschnell@gmail.com

 

 

 

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *