Kraftcenter Korshøj på vej

Tirsdag d. 22. januar 2013 havde styregruppen bag projekt Kraftcenter Korshøj indbudt til informationsmøde for foreninger, institutioner og andre interessenter i de 11 lokalsamfund, som ligger rundt om Kraftcenteret.

Projektet handler i store træk om  et udviklingsprojekt, der fysik bygger  Korshøjskolen og Korshøjhallen sammen med en ny multisal, der kan bruges til alt lige fra maleriudstillinger over zumba og  bordtennis til store teaterforestillinger og koncerter både på amatørbasis  men også for professionelle kunstnere.

Når projektet til ca. 40 mill. kr er gennemført i sin fulde udstrækning, vil vi få et kraftcenter for læring, leg, kultur, idræt, sundhed og fælleskab , som vil kunne betjene alle 4000 borgere i landsbyklyngen, som i store træk svarer til Korshøjskolens skoledistrikt.

Ideerne, visionen og processen, der har ført frem til situationen i dag, blev præsenteret. Efterfølgende blev der fortalt om de visionære planer for uderummene omkring skolen, skolegårdene, den gamle fodboldbane, og de storslåede planer for et nyt areal vest for Skolevænget med plads til fremtidens fodboldbaner, legeområder og skovrejsning med plads til udeliv og friluftsaktiviteter. 

Nu mangler blot den endelige tilkendegivelse fra Randers kommune, så vi kan gå videre med at finde pengene til projektet.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *