KV17

Der er kommunalvalg d. 21. november 2017, hvor der vil komme mange forskellige temaer til debat – blandt andet livet på landet og udviklingen i landdistrikterne.

Mellerup Bylaug har i den forbindelse sat sig for at udarbejde en artikelserie, hvor Mellerup by, landdistrikterne i Randers Kommune og potentialerne uden for Randers by er i fokus.

I de sidste fire år har Randers Kommune arbejdet målrettet på at prioritere flere ressourcer til landsbyernes udvikling – og netop dette fokus vil Mellerup Bylaug sammen med fagpersoner give sit bidrag til, at landdistrikterne bliver en fortsat vigtig del af politikken i Randers Kommune.

Hver uge præsenterer Mellerup landsby et bud på et vigtigt område, der bør være med i overvejelserne for fremtidens landsbyudvikling i Randers Kommune.

Artikelserie om landdistikterne i forbindelse med KV17 (opdateres løbende):

 

Værd at vide om Kommunalvalget d. 21. november 2017

Kommunalvalget er tirsdag den 21. november 2017. Inden da kan du brevstemme, og på dagen kan du stemme på dit lokale valgsted i tidsrummet kl. 8-20.

Alle kan brevstemme. Man kan brevstemme fra den 10. oktober til den 17. november 2017 ved at møde op på kommunens borgerservicecenter eller et andet brevstemmested.

Alle der har stemmeret til kommunalvalget kan i udgangspunktet stille op. Det vil sige, at man skal være fyldt 18 år på valgdagen og have bopæl i den kommune, man ønsker at stille op i.

Spørgsmål & Svar om kommunalvalget – http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunalvalg1/Sporgsmal-og-svar/

KV17 i Randers Kommune – https://politikogdemokrati.randers.dk/valg/

Om KV17 – http://valg.oim.dk/valgmyndigheder/valg-til-kommunalbestyrelser-og-regionsraad-2017/