Fjorden

Mellerup ligger ned til Randers Fjord og for mange er fjorden er en stor del af livet i byen.

 

Først og fremmest er Mellerup kendt for sin færge Ragna, som har sin helt egen forening,
Foreningen til bevarelse af Voer-Mellerup Færgefart, “Ragnas venner”.

På Randers Fjord Færgefart kan du se sejlplan og meget mere.

Cafe Færgestedet drives af Foreningen Cafe Færgestedet i Mellerup og har åbent alle weekender fra påske til september.

Caféen udlejes gerne til forskelligartede MINDRE foreningsarrangementer – huset må kun benyttes til ikke-kommercielle mål.

Kontakt: Thorkild Schnell; T: 42 18 06 32, E: schnell.mellerup@mail.tele.dk

 

 

Nogle har egen båd i lystbådehavnen og er medlem af Mellerup Lystbådelaug. I lystbådehavnen er der desuden mulighed for at overnatte i camper. Se mere på camper-parkering.dk.

Andre nyder at tage en tur på fjorden i kajak sammen med de andre fra Mellerup Havkajak eller er aktive i lystfiskeriafdelingen af den lokale idrætsforening SMIFF.

På den anden side af fjorden i Voer kan du besøge Fjordcentret, som er et besøgs-, formidlings- og oplevelsescenter for hele familie med fokus på Randers Fjord.

Naturpark Randers Fjord er et projektsamarbejde mellem blandt andre Randers Kommune og LAG (Lokal AktionsGruppe) Randers, som flere Mellerup-borgere er involveret i.

Fiskeri på Randers Fjord er meget eftertragtet. Her er et par af de gode steder ved Mellerup:

Støvring Dæmningen
Dæmningen ved godset Støvringgård tiltrækker mange fiskere i forårsmånederne. Fiskeriet foregår mest med orm og bundsnøre, og fangsten består fortrinsvis af havørreder og helt.

Uggelhuse
Ud for Uggelhuse mødes Randers Fjord med Grund Fjord. Her ligger et par småøer, som med stejle skrænter og kuperet bund kaster mange havørreder af sig både forår og efterår.

Grund Fjord
En grund fjord, som med kun meterdybt vand virkelig lever op til sit navn! Fjorden huser en god bestand af aborrer, som stammer fra Alling Å længst inde. Herfra kommer også en hel del havørreder, som kan fanges på træk ind og ud af fjorden.

Bemærk det 1 km store fredningsbælte ved åens udløb – dobbelt så stort som det gængse.

Mellerup
Ved det lille færgeleje i Mellerup kan man krydse Randers Fjord. Man kan også søsætte sin medbragte båd og herfra befiske en god del af fjordens bedste pladser.

Kanaløen
Umiddelbart nord for Mellerup – men på fjordens østside – ligger Kanaløen. Bag Kanaløen ligger den udgravede sejlrende for fjordens tunge skibstrafik. Foran ligger et stor og kuperet område, hvor vekslende muslingebanker tiltrækker mange fisk – skrubber såvel som aborrer og havørreder. Ikke mindst i strømlæene nord og syd for den lange og smalle ø træffer man ofte på fisk.

Det er ikke forbudt at gå i land på kanaløen, men al trafik skal ske varsomt i fuglenes yngletid.

Skalmstrup Vig
I Skalmstrup Vig udmunder den lille Tvede Å, hvis næringsrige vand tiltrækker mange fisk. Stedet kan befiskes fra båd i selve vigen eller fra land ved pumpestationen. Mulighed for fangst af havørred og aborre. Vær dog opmærksom på, at der 500 m fredsbælte ved udmundingen af Tvede Å.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *