Naturpark Randers Fjord

Randers Fjord

 

De seks parter bag udviklingen af Naturpark Randers Fjord sendte i efteråret 2013 en ansøgningen til Friluftsrådet om at blive optaget som pilotpark under mærkningsordningen for Danske Naturparker. De seks parter bag Naturpark Randers Fjord er: Randers Kommune, Norddjurs Kommune, LAG Randers, LAG Djursland, VisitRanders og Destination Djursland.

Udviklingsarbejdet med Naturpark Randers Fjord begyndte i 2009, hvor Naturpark Randers Fjord indgik i Friluftsrådets Pilotprojekt om udviklingen af Danske Naturparker. Det arbejde medvirkede til, at Friluftsrådet i sommeren 2013 kunne lancere mærkningsordningen for Danske Naturparker. I efteråret 2013 kunne man for første gang ansøge Friluftsrådet om at blive certificeret som enten Naturpark eller Pilotpark.

For at blive certificeret som Naturpark under mærkningsordningen for danske Naturparker, er der 10 certificeringskrav der skal opfyldes. Pilotparker skal opfylde 7 af de 10 certificeringskrav.

De 10 certificeringskrav kan ses på følgende link http://www.friluftsraadet.dk/media/524080/kriterier_danske_naturparker.pdf

Certificeringen giver Naturpark Randers Fjord mulighed for at have pilotparkstatus i 5 år herefter forventes det, at man er klar til at blive certificeret som Naturpark. Inden der ansøges om at blive Naturpark, skal der udarbejdes en naturparkplan og afgrænsningen skal være forhandlet på plads med lodsejerne. Afgrænsningen skal vedtages i kommuneplanen eller som tillæg til denne.

Friluftsrådet modtog i alt 4 ansøgninger i 1. ansøgningsrunde. Naturpark Vesterhavet og Naturpark Åmosen ansøgte om at blive Naturpark, og Naturpark Randers Fjord og Naturpark Lillebælt ansøgte om at blive Pilotpark. De 4 naturparkers status blev offentliggjort d. 25. april 2014. Friluftsrådet forsøgte at skabe national pressedækning på offentliggørelsen, mens de enkelte naturparker selv skulle stå for arbejdet med den regionale pressedækning.

Naturpark Randers Fjord strækker sig fra Randers Bro i Randers Centrum til fjordens udmunding ved Udbyhøj, en strækning på ca. 40 km. Undersøgelsesområdet for Naturpark Randers Fjord er på 217 km2, og langt størstedelen af Naturparkens undersøgelsesområde er privatejet.

Siden det første borgermøde i Mellerup d. 29. januar 2011, har frivillige været knyttet til udviklingsarbejdet omkring Naturpark Randers Fjord. De frivillige dannede i efteråret 2013 en foreningen for frivillige i Naturpark Randers Fjord. Foreningen hedder Fjordfolket og har p.t ca. 40 medlemmer.

 

Læs mere om Naturpark Randers Fjord

 

Kontakt:

– Henvendelser om frivilligt arbejde, stier, friluftsfaciliteter (hotspots), foldere, skilte, digital formidling samt certificering, naturparkrådet og naturparkplan.

Randers Kommune:
Projektleder Terese Sandvei
E-mail: tss@randers.dk; Tlf.: 89 15 11 82  eller 23 83 98 05

Norddjurs Kommune:
Projektleder Kirsten Bjerg
E-mail: kib@norddjurs.dk; Tlf.: 89 59 40 72

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *