Støvringgaard Kloster

– lejligheder for livsnydere, der værdsætter natur og historiske omgivelser

Ved testamente oprettet d. 23. november 1735 bestemte gehejmeråd-inde Christine Harboe, f. baronesse Fuiren, at den hende tilhørende gård, Støvringgaard, skulle tilfalde et jomfrukloster, og d. 12. marts 1745 oprettede Kong Christian den Sjette på grundlag af testamentet en fundats for Klosteret.

Klosteret er i dag en erhvervsdrivende fond, jf. lovbekendtgørelse nr. 652 af 15. juni 2006. Fonden har til formål at drive og vedligeholde et kulturhistorisk bygningskompleks samt yde bolig til personer, der er fyldt 55 år, har dansk indfødsret og tilhører Den Danske Folkekirke. Den sidstnævnte betingelse kan bestyrelsen dog fravige for så vidt angår ansøgere, der tilhører andre anerkendte trossamfund.

 

Kontakt:

Støvringgaard Kloster
Støvringgaardvej 73A, Mellerup, 8930 Randers NØ

E-mail: kontakt@stoevringgaard-kloster.dk

Website: http://stovringgaard.dk/

 

 PRAKTISKE FORHOLD – henvendelse til:

  • Klosterinspektør Tobias Helweg (22 78 60 11)
  • Klosterforvalter Peter Christensen (22 58 57 77 & 86 57 11 20); E-mail: peterchr@mail.dk

 

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *