Nu gøres der noget ved generne ved halmfyret

IMG_7279En hel del borgere i Mellerup har igennem det seneste års tid, oplevet en del ubehagelige støjproblemer fra det nye halmkedelanlæg.

Den ubehagelige støj, har voldt en del problemer, inden fjernvarmeværket fandt den direkte årsag til problemet.

Problemet viste sig at være en frekvensstyret sugetræksblæser på røgafgangen fra halmkedlen.

Halmfyret har  nu fåret monteret en ny lyddæmper, som forventes vil løse problemet med højfrekvent støj.

Med hensyn til lugt og sodscener, er fjernvarmeværket i gang med at få nogle eksperter til at hjælpe med at få styr på forbrændingsluften til halmkedlen.

Tidsplanen for at udbedre forholdende omkring lugt og sodscener, forventes løst inden udgangen af september måned.

Der skal dog ikke herske tvivl om, at varmeværket vil fuldt og helt leve op til kravene, som er stillet i værket miljøgodkendelse. Vær dog opmærksom på, at lugten fra varmeværket, ikke er sundhedsfarlig.

Er der fortsat bemærkninger til støj, lugt eller sodproblemer, vil bestyrelssen meget gerne have en mail på følgende e-mail:  mkv@firma.tele.dk

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *