Gallery
plader-15-04-2014-3 20150527_191510 kirken ragna-50-05 reception-12 ragna-4 velkommen

FALK fejrer julen

Aktive kvinder i Mellerup og omegn afslutter årets begivenheder med den traditionelle julehygge onsdag d. 5. december 2012 i Mellerup Forsamlingshus.

FALK Julehygge – 5. dec. 2012

Der er lagt op til pakkespil, second hand marked og besøg af en Hemmelig Gæst, der kommer forbi med lidt julehygge.

Alle kvinder er velkomne til arrangementet, der starter kl. 19.00.

Derudover fortæller Karin Post, at hun har åbent i sin julebutik på Birkestien 7 i Mellerup i weekenden 15. og 16. december 2012 fra kl. 12-16, hvor der bl.a. kan købes glasting, smykker, juleting og dekorationer. Alle er velkomne. 

05 dec 2012

Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Grundejerforeningen Fjordbakkens nyligt
afholdte generalforsamling forløb gnidningsfrit, men da der ikke var mødt tilstrækkeligt med medlemmer frem, kunne der ikke stemmes om forslag til nye vedtægter.

Derfor afholdes der den 10. december 2012, kl. 18.30 i Mellerup Forsamlingshus ekstraordniær generalforsamling.

Dog bør medlemmerne bemærke, at den efterfølgende julehygge kræver tilmelding senest tirsdag d. 4. december.

Ekstraordinær generalforsamling – Grundejerforeningen Fjordbakken

04 dec 2012

Høringssvar – Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Med sneen stille dalende, temperaturen på vej ned og julehyggen
indendøre, så er en god varmeforsyning at værne om.

Og idet Randers Kommune har udsendt et projektforslag om forblivelses- og tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk til høring, så opfordres alle, der har eller overvejer at indsende høringssvar at fremsende deres holdning til Mellerup Bylaug.

Send dit høringssvar til madsjep@hotmail.com, så vil vi samle alle høringssvar på hjemmesiden. Når der er fremsendt et svar, vil nyheden blive flyttet øverst.

Læs høringssvarene her:

03 dec 2012

1. december – Så er Julemåneden startet

Julemåneden er for alvor den tid, hvor hyggen, smilet og de mange forventninger vælter frem. Og alle går og håber på, at ‘i år må det godt være en dejlig hvid jul’.

Gad vide om ikke hvidjulsbarometeret har forbedret sine odds i løbet af den første december dag.

Samtidig var det også dagen, hvor programmet for juleaktiviteter i Mellerup blev sendt rundt til alle i byen. Så nu opfordres alle blot til at tage del i de mange aktiviteter, så vi kan få markeret årets julemåned med maner.

Listen vil løbende blive opdateret på hjemmesiden (placeret i øverste venstre boks). Så har du begivenheder, der mangler at komme på listen; vil du gøre mere reklame for et bestemt arrangement eller vise billeder fra afholdte aktiviteter – så tøv ikke med at sende dem til madsjep@hotmail.com.

 

02 dec 2012

Advent fejres med Musikgudstjeneste

Mellerup Valgmenighed har tradition for at fejre
adventstiden med en stemningsfuld aften- og musikgudstjeneste.

Det er i år søndag d. 2. december 2012 kl. 19.00.

 

Aftenens musik leveres af Amanda Vandt, konservatorieuddannet violinist og pt. organistassistent ved Sct. Mortens Kirke & Christian Præstholm, organist i Sct. Mortens Kirke samt underviser ved Det Jyske Musikkonservatorium.

 

01 dec 2012

Bylauget mener: Fremtiden for Mellerups Varmeværk

Randers kommune har udsendt en høring vedr. tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.
Projektforslag – Tilslutnings- og Forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Bylauget har på møde besluttet ikke at komme med et egentligt høringssvar, men opfordre borgerne i Mellerup til at sende deres eget høringssvar til Kommunen.

Vi opfordrer så mange som muligt, til at tage stilling og vurdere hvilke konsekvenser forslaget har i jeres situation og samtidig medtage at uanset resultatet af høringen, så har vi en forventning og krav til løsningen :

Varmeprisen, i Mellerup, vil komme på et niveau der gør det muligt at fastholde og udbygge antallet af borgere i Mellerup. Hvad er der ved, at have boliger og byggerunde til salg i en skøn by som Mellerup, hvis varmeprisen er højere end andre steder i Randers Kommune ?

 

       Mellerup Bylaug

29 nov 2012

Mellerup Fribørnehave bliver en realitet!

Tirsdag aften afholdte Mellerup Fri- og Efterskole stormøde for interesserede omkring etableringen af en Firbørnehave i Mellerup.

Resultatet var en flot tilslutning og tilkendegivelse fra forældre om at ”for-anmelde” børn til den kommende Fribørnehave i Mellerup, som i løbet af 2013 vil blive etableret i forbindelse med Mellerup Friskole.

Bestyrelsen vil i december tage stilling til konkrete planer, og der vil allerede i januar komme en officiel udmelding omkring opstart af børnehaven.

På mødet tirsdag d. 20. november var der stor tilslutning, til at et starttidspunkt optimalt vil være 1. marts eller 1. april.

21 nov 2012

Mellerup Strand- og Fiskepark

Mellerup Bylaug og Mellerup Bådelaug har sammen gennemgået mulighederne for at få gang i projektet omkring udvikling af Mellerup Strand- og Fiskepark.

Begge foreninger har fremsendt ansøgninger til LAG Randers om tilskud med henblik på at få gang i udviklingen.  Begge foreninger ser frem til behandlingen i LAG d. 4. december, hvorefter arbejdet kan gå i gang.

De væsentligste aktiviteter bliver for Bådelauget bliver etableringen af et nyt Velfærdshus, mens for Bylauget  er der tale om en gennemgribende genopbygning af molen ved færgehavnen med fiskeplads, handicapvenlig mole, platform til kajak og kano samt badning og endelig en bedre ophalingsplads.

Endvidere arbejdes der med etablering af sti på molen op til byen.

Læs mere om Bylaugets planer: Mellerup Strand- og fiskepark (november 2012)

 

21 nov 2012

Besøg af ministeren for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen

Mandag d. 22. oktober 2012 havde Randers Kommune
besøg af Minister for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen. I den forbindelse var Carsten Hansen på besøg i Mellerup, hvor han så og hørte om Færgehusprojekt og Moleprojektet i forbindelse med Mellerup Strand- og Fiskepark.

Formand for LAG Randers Knud Pedersen og LAG Koordinator Mette Risager fortalte om planerne i forbindelse med planerne om Naturpark Randers Fjord, og Randers Kommunes projekt om udvikling af landsbyerne langs Randers Fjord, som Mellerup også skal være en del af.

Udviklingsprojektet vil betyde afholdelse af borgermøde først i det nye år. Dermed bliver der rig lejlighed til at inddrage de visioner, der allerede er arbejdet med i Mellerup de sidste par år.

 

21 nov 2012

Infomøde om opstart af Fribørnehave i Mellerup

En af de længe ventede målsætninger for Mellerup Friskole ser
nu endelig ud til at blive til noget.

På tirsdag d. 20. november 2012, kl. 19 på Mellerup Friskole, Amsvejen 76 indbydes alle interesserede til informationsmøde om etablering af en fribørnehave i Mellerup.

Fribørnehaven får et tæt samarbejde med Mellerup Fri- og Efterskole, hvilket betyder, at den kan trække på en masse gode erfaringer bl.a. omkring forældresamarbejde. Samtidig bliver den en selvstændig enhed med eget personale og forældreråd.

Derfor opfordres alle, der går med børnehavetanker i familien at deltage i informationsaftenen, hvor Mellerup Friskole selvfølgelig har som ambition at det skal være verdens bedste børnehave.

Tilmelding til informationsaftenen kan ske til:

Friskoleleder Bjarke Houmann
– Mobil: 20 49 80 32
– E-mail: kontoret@mellerupfriskole.dk

 

19 nov 2012