Gallery
20150530_150632 20150530_135700 20150530_185836 ny-i-mellerup-09 20150527_184453 broen-godt-undervejs fliser-nedlagt-10

En minister kiggede forbi

Den 22. oktober var Minister for By, Bolig og
Landdistrikter på besøg i Randers Kommune, for dels at mødes med officielle repræsentanter og borgere i Randers By, dels for at blive præsenteret for en række af de LAG støttede projekter, som i de senere år har været sat i gang langs Randers Fjord.

I den forbindelse gik turen også forbi Mellerup, hvor der kort var tid til at fortælle om visionerne med udviklingen af strandarealet samt orientere om projektplanerne for Naturpark Randers Fjord.

 

Du kan læse en beskrivelse af og se billeder fra besøget på Randers Kommunes hjemmeside via følgende link:

Minister: Her får man lyst til at bo

Billeder fra ministerbesøg

 

 

06 nov 2012

Et brev kom med posten

… i sidste uge fra Randers Kommune til alle husstande
i Mellerup med enten krav om forblivelsespligt eller om tilslutning til Mellerup Kraftvarmeværk.

Om det var det, der var skyld i stort fremmøde ved årets generalforsamling onsdag aften i forsamlingshuset, eller udsigten til den efterfølgende omgang gule ærter, skal være usagt.

Årets gang i varmeværket resulterede i et overskud på kr. 218.332,-, hvilket har betydet en sænkning i den kommende varmesæson på kr. 100,- + moms pr. måned. 

Den langfristede gæld er afviklet, hvilket i princippet vil betyde et fald i de faste afgifter. Men på grund af den generelle nedslidning, forkalkninger og Randers Kommunes tilslutning til den nationale klimaplan, vil der skulle tages beslutning om fremtidens varmeværk skal sikres gennem nye investeringer til biobrændsel.

Således vil der blive afholdt en ekstraordinært generalforsamling i begyndelsen af 2013, hvor en investeringsplan præsenteres, drøftes og fremtidige tiltag besluttes.

Endelig vil de kommende nye andelshavere, som flyttes over på fjernvarmen, indbydes til et introduktionsmøde, hvor bestyrelsen sammen med driftsfolkene vil fortælle om værket og dets funktioner.

01 nov 2012

Stor deltagelse omkring indsættelse af præst

Tvede, Linde og Mellerup sogne har indsat
Susan Ballegaard, som ny sognepræst for de tre sogne.

Indsættelsen fandt sted søndag d. 16. september 2012 i
Tvede Kirke, og der var efterfølgende festlig sammenkomst i Mellerup Forsamlingshus, hvor der var over 100 deltagere.

http://www.tvedelindemellerup.dk/

24 okt 2012

Ministerrundtur med LAG Randers

Mandag d. 22. oktober 2012 kommer Minister for By,
Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen på besøg i
Randers Kommune, hvor den Lokale AktionsGruppe
(LAG Randers – www.lagranders.dk), vil være vært
i forbindelse med en busrundtur til en række
LAG-støttede projekter langs fjorden.

På turen tilbage til Randers langs fjorden, forventes
bussen at komme forbi Mellerup, hvor LAG vil
fortælle om de store planer med strandarealet, og særligt
det igangsatte projekt Randers Fjordnaturpark.

 

Læs meget mere om projektet på https://natur.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=13086

18 okt 2012

LAG søger ansøgninger

LAG Randers vil gerne have flere ansøgninger, der skaber sammenhold og attraktive levevilkår i landdistriktet.

Næste ansøgningsfrist er 9. november 2012.

 Henvendelse til koordinator Mette Risager (mr@lagranders.dk) eller telefonisk for at få sparring og hjælp til at udfylde ansøgningsmaterialet

18 okt 2012

Årets gadekærsmanøvre

Lørdag den 6. oktober 2012 var en af de faste
arbejdslørdage for Bylauget i Mellerup. Denne gang
var det byens midtpunkt Gadekæret der stod for tur.

Der blev lagt ud i fin stil, med såvel kaffe og rundstykker og en lille en til at varme næsen på.

Varme var der nok af i løbet af dagen, da der blev arbejdet hårdt for at få fjernet ukrudt langs søens bredder og dunhamre forskellige steder i søen.

Ved denne lejlighed blev der gjort et sjældent fund i form af en hidtid ny plante i gadekæret med det  særlige navn Sparganium Erectum – eller mere ordret på dansk Pindsvineknop.

Læs mere om planten på http://aquaflora.dk/plant-d/besk/spar-ere.htm

Den blev straks udryddet, men der er forlydender om at et eksemplar holdes i live – gad vide om den dukker op andetsteds i Mellerup?

16 okt 2012

Efterårsbilleder fra Mellerup

 

08 okt 2012

Vision for Mellerup

Visionsgruppen for Mellerup Bylaug har arbejdet med et forslag til en ny vision for Mellerup.

Det foreløbige resultat ser således ud :

 

Vision for Mellerup 2017

 

Mellerup er en levende landsby med attraktive boliger i et kulturlandskab nær skov og fjord.

Byen har en god infrastruktur med flere offentlige transportmidler og et hurtigt internet og en god mobildækning. I forbindelse med NaturPark Randers Fjord er Mellerup en aktiv medspiller med informationshus, og mange attraktive tilbud om aktiviteter på og omkring Randersfjord med fiskeri og sejlads som de dominerende aktiviteter.

Med henblik på at opfylde ovenstående vision er der nogle indsatsområder der skal prioriteres.

1. Første Landsby i Randers Kommune med fibernet til alle

En opgave som Mellerup Bylaug står for at få præsenteret politisk og beskrevet overfor forskellige leverandører af Fibernet.

2. Grunde til salg

Mellerup Bylaug tager kontakt til kommunen for at sikre at eksisterende udstykning udbydes til salg og at kommende udstykninger planlægges i henhold til tidligere vision for Mellerup

3. Byforskønnelse med grønne oaser og attraktive boliger ( ejer og leje )

Mellerup Bylaug kontakter kommunen og udpeger mulige boliger til at indgå i den pulje som Kommunen skal presses til at genoprette, så det bliver muligt at opkøbe, istandsætte eller nedrive eksisterende boliger med henblik på at skabe oaser i byen eller nye leje og ejerboliger. 

4. Reel oplysning om varmeudgiften

Det er blevet en ” sandhed ” at varmeudgiften i Mellerup er en af landets højeste. Dette skal modarbejdes med reel oplysning om varmeudgiften. Mellerup Fjernvarmeværk skal i langt højere grad være åbne om priser og de fremadrettede initiativer.

5. Branding af byen og området

Vi skal som borgere i byen være langt bedre til at tale positivt om vores landsby og de mange muligheder. Mellerup Bylaug har oprettet en ny hjemmeside der skal virke som en samlet portal for alle i byen via omtale af alle foreninger, institutioner og privat erhvervsliv via en kort omtale på hjemmesiden og et link til egen hjemmeside.

Vi skal vise åbenhed og positive retninger for udviklingen af byen i henhold til visionen.

6. i Forbindelse med NaturPark Randers Fjord skal alle arbejde for en stærk placering af Mellerup i denne sammenhæng og Mellerup skal være en af 5 byer der udarbejder en udviklingsplan i samarbejde med LAG Randers og Randers Kommune i 2012/13

7. De unge er et aktiv for enhver landsby. For at imødekomme de unges behov og ønsker skal Mellerup Bylaug i samarbejde med skolerne indkalde en gruppe ugen fra byen samt en tilsvarende gruppe fra Efterskole til at formulere ønsker til aktiviteter eller fysiske muligheder i Mellerup.

8. Naturen og dens muligheder.

I Mellerup og den umiddelbare nærhed er der en lang række muligheder for fysisk aktiviteter indenfor  Golf, Kajak, fjorden, fiskeri, skov, løb og meget mere. Disse muligheder skal beskrives og udvikles i et samarbejde med fx RGI.

 

Sammendrag og konklusion af drøftelse på Friskolen d. 17 april 2012.

Lars Rise, Erik Mostrup, Lilian Karlson og Jørgen Frandsen, Per Tinggård og Knud Pedersen 

20 apr 2012

Hej Mellerup!

Velkommen til InfoLand CMS. Dette er dit første indlæg. Du kan rette eller slette det, og derefter er det bare om at begynde.

17 mar 2012