Gallery
stillads-2 vinterspejl fiskebord-2 gudstjeneste-4_0 reception-01 fliser-nedlagt-02 04-broen-snart-klar

Mellerup Strand- og Fiskepark

Mellerup Bylaug og Mellerup Bådelaug har sammen gennemgået mulighederne for at få gang i projektet omkring udvikling af Mellerup Strand- og Fiskepark.

Begge foreninger har fremsendt ansøgninger til LAG Randers om tilskud med henblik på at få gang i udviklingen.  Begge foreninger ser frem til behandlingen i LAG d. 4. december, hvorefter arbejdet kan gå i gang.

De væsentligste aktiviteter bliver for Bådelauget bliver etableringen af et nyt Velfærdshus, mens for Bylauget  er der tale om en gennemgribende genopbygning af molen ved færgehavnen med fiskeplads, handicapvenlig mole, platform til kajak og kano samt badning og endelig en bedre ophalingsplads.

Endvidere arbejdes der med etablering af sti på molen op til byen.

Læs mere om Bylaugets planer: Mellerup Strand- og fiskepark (november 2012)

 

21 nov 2012

Besøg af ministeren for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen

Mandag d. 22. oktober 2012 havde Randers Kommune
besøg af Minister for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen. I den forbindelse var Carsten Hansen på besøg i Mellerup, hvor han så og hørte om Færgehusprojekt og Moleprojektet i forbindelse med Mellerup Strand- og Fiskepark.

Formand for LAG Randers Knud Pedersen og LAG Koordinator Mette Risager fortalte om planerne i forbindelse med planerne om Naturpark Randers Fjord, og Randers Kommunes projekt om udvikling af landsbyerne langs Randers Fjord, som Mellerup også skal være en del af.

Udviklingsprojektet vil betyde afholdelse af borgermøde først i det nye år. Dermed bliver der rig lejlighed til at inddrage de visioner, der allerede er arbejdet med i Mellerup de sidste par år.

 

21 nov 2012

Infomøde om opstart af Fribørnehave i Mellerup

En af de længe ventede målsætninger for Mellerup Friskole ser
nu endelig ud til at blive til noget.

På tirsdag d. 20. november 2012, kl. 19 på Mellerup Friskole, Amsvejen 76 indbydes alle interesserede til informationsmøde om etablering af en fribørnehave i Mellerup.

Fribørnehaven får et tæt samarbejde med Mellerup Fri- og Efterskole, hvilket betyder, at den kan trække på en masse gode erfaringer bl.a. omkring forældresamarbejde. Samtidig bliver den en selvstændig enhed med eget personale og forældreråd.

Derfor opfordres alle, der går med børnehavetanker i familien at deltage i informationsaftenen, hvor Mellerup Friskole selvfølgelig har som ambition at det skal være verdens bedste børnehave.

Tilmelding til informationsaftenen kan ske til:

Friskoleleder Bjarke Houmann
– Mobil: 20 49 80 32
– E-mail: kontoret@mellerupfriskole.dk

 

19 nov 2012

Fernisering for årets Lokaludstilling

Lørdag d. 17. november afholder Nørhald Kunstforening fernisering på årets
Lokaludstilling i Foyeren på Mellerup Efterskole – http://www.noerhaldkunstforening.dk/

Foreningen fejrede 25 års jubilæum i april, og markerer nu afrundningen af sæsonen 2012 med en storstilet udstilling af en række af foreningens kunstnere.

Elleve kunstere deltager og spændvidden er stor. Foreningen glæder sig til at vise deres spændende værker frem, og endnu en gang fejre foreningens jubilæum.

Udstillingen løber fra ferniseringen d. 17. november frem til og med d. 13. december, og alle er velkomne til at kigge forbi.

17 nov 2012

Menighedsrådet er fuldtalligt

Den 2. oktober 2012 var der frist for indlevering af
kandidatlister til det kommende menighedsrådsvalg d. 13. november 2012.
http://www.menighedsraadsvalg2012.dk

Mens det i mange sogne har vist sig besværligt at opstille tilstrækkeligt med kandidater, så er det i Mellerup sogn lykkedes at kunne stille en kandidatliste til et kommende fuldtalligt menighedsråd. http://www.tvedelindemellerup.dk/201-tvede_kirke.htm

Her finder du et link til det nuværende menighedsråd: http://www.tvedelindemellerup.dk/237-143-mellerup_kirke_korbuekrucifikset.htm

13 nov 2012

Byg dit nye hus med udsigt i Mellerup

Det må være enhver ejendommæglers drøm at
kunne præsentere grunde og huse med en fantastisk beliggenhed, og i denne uges udgave af Randers Onsdag (07/11/2012, s. 20) sætter Randers Kommune for alvor gang i realiseringen disse drømme.

I Bylaugets vision for Mellerup 2017, står der blandt andet følgende:

‘Mellerup er en levende landsby med attraktive boliger i et kulturlandskab nær skov og fjord.

Byen har en god infrastruktur med flere offentlige transportmidler og et hurtigt internet og en god mobildækning. I forbindelse med NaturPark Randers Fjord er Mellerup en aktiv medspiller med informationshus, og mange attraktive tilbud om aktiviteter på og omkring Randersfjord med fiskeri og sejlads som de dominerende aktiviteter.’

Og blandt ønskerne har netop stået, at kommunen sikrer, at eksisterende udstykning udbydes til salg og at kommende udstykninger planlægges i henhold til tidligere vision for Mellerup.

Så nu har du muligheden. I Mellerup kan du nu købe meget velbeliggende grunde på Lergravsbakken. Velkommen til Mellerup.
 

Randers Onsdag – d. 7. november 2012, s. 20: Boliggrunde på Lergravsbakken til salg

 

08 nov 2012

En minister kiggede forbi

Den 22. oktober var Minister for By, Bolig og
Landdistrikter på besøg i Randers Kommune, for dels at mødes med officielle repræsentanter og borgere i Randers By, dels for at blive præsenteret for en række af de LAG støttede projekter, som i de senere år har været sat i gang langs Randers Fjord.

I den forbindelse gik turen også forbi Mellerup, hvor der kort var tid til at fortælle om visionerne med udviklingen af strandarealet samt orientere om projektplanerne for Naturpark Randers Fjord.

 

Du kan læse en beskrivelse af og se billeder fra besøget på Randers Kommunes hjemmeside via følgende link:

Minister: Her får man lyst til at bo

Billeder fra ministerbesøg

 

 

06 nov 2012

Et brev kom med posten

… i sidste uge fra Randers Kommune til alle husstande
i Mellerup med enten krav om forblivelsespligt eller om tilslutning til Mellerup Kraftvarmeværk.

Om det var det, der var skyld i stort fremmøde ved årets generalforsamling onsdag aften i forsamlingshuset, eller udsigten til den efterfølgende omgang gule ærter, skal være usagt.

Årets gang i varmeværket resulterede i et overskud på kr. 218.332,-, hvilket har betydet en sænkning i den kommende varmesæson på kr. 100,- + moms pr. måned. 

Den langfristede gæld er afviklet, hvilket i princippet vil betyde et fald i de faste afgifter. Men på grund af den generelle nedslidning, forkalkninger og Randers Kommunes tilslutning til den nationale klimaplan, vil der skulle tages beslutning om fremtidens varmeværk skal sikres gennem nye investeringer til biobrændsel.

Således vil der blive afholdt en ekstraordinært generalforsamling i begyndelsen af 2013, hvor en investeringsplan præsenteres, drøftes og fremtidige tiltag besluttes.

Endelig vil de kommende nye andelshavere, som flyttes over på fjernvarmen, indbydes til et introduktionsmøde, hvor bestyrelsen sammen med driftsfolkene vil fortælle om værket og dets funktioner.

01 nov 2012

Stor deltagelse omkring indsættelse af præst

Tvede, Linde og Mellerup sogne har indsat
Susan Ballegaard, som ny sognepræst for de tre sogne.

Indsættelsen fandt sted søndag d. 16. september 2012 i
Tvede Kirke, og der var efterfølgende festlig sammenkomst i Mellerup Forsamlingshus, hvor der var over 100 deltagere.

http://www.tvedelindemellerup.dk/

24 okt 2012

Ministerrundtur med LAG Randers

Mandag d. 22. oktober 2012 kommer Minister for By,
Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen på besøg i
Randers Kommune, hvor den Lokale AktionsGruppe
(LAG Randers – www.lagranders.dk), vil være vært
i forbindelse med en busrundtur til en række
LAG-støttede projekter langs fjorden.

På turen tilbage til Randers langs fjorden, forventes
bussen at komme forbi Mellerup, hvor LAG vil
fortælle om de store planer med strandarealet, og særligt
det igangsatte projekt Randers Fjordnaturpark.

 

Læs meget mere om projektet på https://natur.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=13086

18 okt 2012