Tag Archives: Borgermøde

Og pengene går til ….

IMG_5114Så er det i aften, at der er et anstrøg af Mellerupsk x-faktor.

I aften kl. 19.00 i Mellerup Forsamlingshus præsenteres de endelige forslag til årets borgerbudgetteringsprojekt i Mellerup.

Der vil være en kort præsentation af de enkelte projekter, hvorefter der på bedste lokaldemokratiske vis vil være afstemning om hvilket projekt, der skal realiseres.

Overskrifterne på de 7 endelige forslag er:

 1. Belysning på Kirkestien mellem Amtsvejen ved Mellerup Sognekirke og Fjordhøj
 2. Udvikling af ‘Fælleren’ – forslag til at indrette det grønne areal med bålhytte/shelter, legeplads, bænke, forhindringsbane, toilet m.m. (der var oprindelig tre forslag, som hver havde forslag til dette områdes udvikling)
 3. Etablering af byporte, skiltning, blomsterkummer og lignende ved ankomsten til Mellerup Landsby
 4. Opførelse af skilte m.m. med anvisning til byens institutioner og attraktioner
 5. Udarbejdelse af foldere til oplysning om turruter ved ankomst fra søsiden og ind i Mellerup
 6. Indkøb af redskaber til byforskønnelse ved team af frivillige hænder – i Øster Tørslev er de kendt som de ‘grønne mænd’
 7. Udvikling af Grundlovsmøde i Mellerup Landby

Der vil ved præsentationen i aften være en uddybning af de enkelte projekter ved forslagsstillerne.

Men allervigtigst er, at så mange som muligt deltager. Det er et projekt for hele byen, og netop i aften har DU, din familie, naboer og venner i Mellerup den absolut største mulighed for at stemme på jeres favoritforslag.

ALLE OPFORDRES TIL AT DELTAGE – og tag endelig din nabo med!

19 sep 2016

Hvad skal der ske?

20151201_085345Det er nærmest umuligt at komme til møde i Mellerup i disse sensommer / tidlige efterårsuger, uden at det drejer som om hvad der nu skal ske af nye aktiviteter, sættes projekter og tiltag i gang.

Og tirsdag aften d. 6. september 2016 kl. 19-21 i Mellerup Færgecafé er ingen undtagelse.

Randers Kommune har inviteret foreninger og alle interesserede borgere i Mellerup til tænke-stort-møde om hvad kan / skal / bør ske mellem Mellerup og Randers Fjord – særligt med udgangspunkt i de eksisterende faciliteter ved færgeoverfarten.

Alle idéer – store som små er meget velkomne – så alle opfordres til at komme forbi færgecaféen tirsdag aften for at inspirere Randers Kommune og debattere, hvad der er muligt og kunne være spændende at prøve af.

06 sep 2016

Stor idérigdom – nu skal de modnes

IMG_5114Mandag aften deltog godt 30 engagerede Mellerupper i borgermøde nr. 1 om Borgerbudgettering i Mellerup.

Baggrunden var, at Mellerup som et af fire lokalområder i Randers Kommune, er blevet udpeget som forsøgslandsby for borgerbudgettering. Det vil sige, at Mellerup landsby vil modtage 50.000,- kr. til et projekt eller en aktivitet, som landsbyen enes om at søsætte.

Mandagens borgermøde gik derfor ud på at fortælle om projektet, og ikke mindst at få listet en laaaang række idéer op.

Der kom forslag om alt lige fra oprettelsen af et Mellerup-kor over legeplads på fælleren til ambitiøse mål for diget langs Randers Fjord.

I de kommende tre uger vil idémagerne bag de enkelte forslag arbejde – enten på egen hånd eller i tæt samarbejde med andre interesserede, for at forberede en grundigere præsentation af idéerne. 

De vil således blive fremsat i Mellerup Forsamlingshus mandag d. 19. september 2016 kl. 19.00, hvor der på demokratisk vis vil skulle skabes stemning for et udvalgt projekt.

Derfor opfordres alle i Mellerup til at sætte kryds ud for denne mandag, hvor lokaldemokratiet for alvor sættes i spil.

30 aug 2016

Tag idéerne med i forsamlingshuset

IMG_8463Så er det i aften kl. 19.00 i Mellerup Forsamlingshus, at idéerne står i kø.

Mellerup landsby er blevet udpeget som et af de lokalområder, hvor projekt borgerbudgettering skal afprøves i Randers Kommune.

50.000 kr. er der at ‘lege med’ – det vil sige, at Mellerups borgere i aften har en alletiders mulighed for at komme med idéer til hvad der kan sættes i gang af projekter, små og store idéer eller aktiviteter til gavn for Mellerup.

Alle i Mellerup opfordres til at deltage på det første borgermøde i Mellerup Forsamlingshus mandag aften kl. 19.00, hvor intet er for småt eller stort.

Derefter vil de mange idéer blive præsenteret på mellerup.infoland.dk samt byens Facebook-væg, hvor der vil blive rig lejlighed til at debattere hvilke der skal arbejdes videre med.

Mandag d. 19. september 2016 kl. 19.00 ligeledes i Mellerup Forsamlingshus, inviteres alle atter til borgermøde, hvor det endelige projekt/initiativ vil blive valgt.

29 aug 2016

Mellerup og fjorden

Mellerup FærgecafeSommerens sidste måned er i fuld gang, skolerne er startet, arbejdet kalder … og så begynder atter tankerne om nye visioner, idéer og drømme.

I Mellerup landsby er det oftest med tanke på hvad der kan ske ved fjorden, hvordan kan vi udnytte mulighederne og skabe udvikling til gavn for alle.

Derfor indbyder Randers Kommune til en fælles workshop for Mellerups foreninger og interesserede, hvor emnet netop er udviklingen af området omkring færgestedet og oplevelsesmolen.

Omdrejningspunktet for mødet er at få koordineret og prioriteret de ønsker og idéer, som lokale foreninger og borgere har for Færgehuset og de omkringliggende arealer. Det kan både være faciliteter og aktiviteter. Der er et ønske om fra kommunens side at bakke op om lokalområdets ønsker og sikre at hele lokalområdet står bag planen.

Mødestedet er selvfølgelig: Færgehuset – Tirsdag d. 6. september 2016, kl. 19.00

19 aug 2016

Hvis du havde … – hvad ville du så bruge det til?

IMG_5344Er det ikke noget de fleste på et eller andet tidspunkt har tænkt:

‘Hvis vi nu havde 50.000 kr., så kunne vi lige gøre …’

Og det har Mellerup Landsby nu!

Randers Kommune har udpeget Mellerup, som én af tre forsøgslandsbyer, hvor hvert lokalsamfund får stillet 50.000 kr. til rådighed – og så er det ganske enkelt op til landsbyen at enes om, hvad pengene skal bruges til.

Derfor inviterer Mellerup Bylaug alle foreninger og borgere i Mellerup til to borgermøder for at finde frem til et spændende landsbyprojekt.

Der vil som nævnt blive afholdt to møder. Det første er den 29. august, hvor alle idéer – store som små – kan komme på bordet. Derefter vil der være et par uger til at gruble over hvad der er mest spændende. Og så mødes alle igen den 19. september for at beslutte hvilken idé Mellerup Landsby vil bruge pengene på.

Ganske enkelt – vi har 50.000 kr. – men hvad skal vi bruge dem til?

Mød op mandag d. 29. august 2016 & mandag d. 19. september 2016 – begge kl. 19.00 – i Mellerup Forsamlingshus, og vær med til at sætte gang i noget nyt i Mellerup.

17 aug 2016

Foreningsaften i Mellerup

Mellerup i efterårslysDet er efterhånden ved at blive et tilbagevendende arrangement – en fælles foreningsaften – hvor der gives plads til at få afklaret forventninger og forhåbninger for et godt samarbejde på tværs af de mange foreninger i Mellerup.

I år har Mellerup Bylaug inviteret landsbyens foreninger til aftenmøde på Mellerup Friskole på mandag d. 24. august 2015 kl. 19, hvor håbet er at så mange vil deltage som muligt.

Der vil blive lagt op til en generel snak om foreningerne i byen, vores fælles samarbejde om landsbyens muligheder og potentialer samt en dialog om hvad der kunne, burde eller skal gøres i Mellerup, for at byen fortsat er en attraktiv og gæstfri landsby for tilflyttere, besøgende, turister m. fl.

Alle byens foreninger har fået udsendt invitation, men skulle nogle mangle, og er interesseret i at deltage, så er alle meget velkomne.

20 aug 2015

Så skal der bygges

På mandag aftens velbesøgte borgermøde i Mellerup Forsamlingshus, blev planerne for de kommende mange projekter og byggerier præsenteret.

 • Forsamlingshuset står foran en større renovering. hvilket kræver en del finansiering, som Borgerforeningen har haft assistance fra en fundraiser til at skaffe. Der afventes stadig svar fra 7 fonde, men det vil kræve held, hvis alle går igennem. Derfor er der pt. overvejelser om hvorvidt der skal arbejdes videre ad fundraisingens vej eller tænkes helt nye tanker.
    
 • Etableringen af det nye biobrændselsanlæg til Mellerup Kraftvarmeværk startede i uge 8, og den endelige konstruktion og ibrugtagen forventes klar d. 17. juni 2014.
    
 • Moleprojektet forventer at starte op sidst i april, og der arbejdes således pt. på at skaffe frivillig håndsrækning til en række opgaver i løbet af etableringsperioden.
    
 • Mellerup Bådelaug er allerede 1/3 igennem projekterne med opførelse af materielbygning (færdigt), etablering af toiletbygning (medio maj 2014) og ny flydebro inkl. skråninger (klar i forår 2015).
    
 • HotSpot placeringer i Mellerup i forbindelse med udviklingen af Naturpark Randers Fjord er stadig ikke fastlagte, og vil derfor fortsat kunne ændres.
    
 • Friskolen har skrevet kontrakt for opførelse af multibane, som forventes at kunne indvies i forbindelse med det årlige forårsmarked d. 10. maj 2014

foto: Mads Munk Jepsen

18 mar 2014

Borgermøde om alt det nye

foto: Mads Munk Jepsen

Kære alle i Mellerup

I inviteres hermed til årets store borgermøde om alt det nye i Mellerup mandag d. 17. marts 2014, kl. 19.00 i Mellerup Forsamlingshus. Der vil blive fortalt om:

 • Randers Kommunes arbejde med oprettelsen af HotSpot ved Mellerup som en del af Naturpark Randers Fjord
 • Etableringen af Mellerup Strand og Fiskepark ved Færgestedet
 • Fornyelsen af Mellerup Lystbådehavn
 • Mellerup Friskoles kommende Multibane
 • Opførelsen af Mellerup Krafvarmeværks biobrændselsanlæg
 • Renoveringen af Mellerup Forsamlingen

Og så er aftenen også tænkt som en mulighed for at høre, hvor og hvordan du, kære nabo, kan blive en del af et eller flere af projekterne

Vi håber meget på stor opbakning.

Mange hilsner

Borgerforeningen, Varmeværket, Bådelauget, Friskolen, Kommunen og Bylauget

16 mar 2014

De sidste vigtige detaljer

I aften tirsdag d. 4. juni 2013, kl. 18.30 sættes de – i denne omgang – sidste streger i arbejdet med en ny landsbyvision for Mellerup i samarbejde med Randers Kommune.

Derfor håberMellerup Bylaug og Randers Kommune, at mange har tid og lyst til at deltage i debatten, hvor du stadig har mulighed for at sætte dit eget fingeraftryk på i hvilken retning Mellerup skal udvikle sig.

Der er ingen tilmeldingsfrist, så når du har spist aftensmad, så kunne aftengåturen passende gå forbi forsamlingshuset, hvor Erik Skovgaard Knudsen fra Randers Kommune vil lede mødet.

Alle de idéer og forslag som ikke kommer med i planen, vil efterfølgende blive lagt ud i en idéboks på mellerup.infoland.dk – så vi i fællesskab kan få realiseret nogle af de mange små og store visioner vi har hver især for Mellerup. 

04 jun 2013