Tag Archives: Fjernvarme

Fyringssæsonen står for døren

Så er det efterår. Bladene falder stille og roligt ned om ørerne, svalerne samles og flyver mod varmere himmelstrøg og radiatorerne støves af og gøres klar til indedage i Mellerup.

Efter en langstrakt venten på en afgørelse omkring opbygningen af et nyt biobrændselsanlæg, ser det omsider lyst ud for Mellerup Fjernvarme.

Bestyrelsen skrevet et nyhedsbrev, der fortæller lidt om de kommende måneders arbejde med opførelsen af anlægget – så der skulle være gode udsigter til, at der også i den kommende vinter er varme i stuerne i Mellerup.

Læs nyhedsbrevet her: Nyhedsbrev (august 2017)

01 sep 2017

Brandvarmt nyt om fjernvarmen

Mellerup KraftvarmeværkDagens brandvarme nyheder kom ikke med vejret, men med nyt om branden i biobrændselsanlægget.

Søndag d. 14.august opstod der en større brand i halmlagret med den konsekvens, at al maskinel blev ødelagt. Sammen med Dansk Brandteknisk Institut er der nu igangsat undersøgelser om årsagen for at kunne placere et forsikringsansvar.

Det betyder dog ikke, at der ikke kommer varme i stuerne til vinter, da den nødvendige varme kan produceres på enten gaskedel eller gasmotor.

Renoveringen af brandskaderne forventes at være være genetableret omkring årsskiftet 20106-2017.

Kontakt eventuelt formand Christian Jensen for uddybende forklaringer på tlf. 86 44 20 58 / 20 30 78 61.

25 aug 2016

Afkøling i en varm tid

Mellerup KraftvarmeværkHvad er mere aktuelt end at få skruet ned for varmen, når solen skinner højt på augusthimlen. Derfor har Mellerup Fjernvarmeværk en kort bøn til alle tilsluttede boliger i Mellerup:

I den seneste tid, har vi fra varmeværkets oplevet en stigende returtemperatur.

Stigningen i returtemperaturen skyldes alene, at flere forbrugere ikke har den korrekte indstilling af fjernvarmeinstallationen, det kan dog også skyldtes at den eksisterende fjernvameinstallation med tiden er tilkalket i vekslere eller har defekte styreventiler.

Alle forbrugere opfordres derfor, til at kontrollere returtemperaturen (kan direkte aflæses på måleren).

Såfremt at returtemperaturen er mere end 35 0 C, bedes i enten selv få anlægget indreguleret, og hvis dette ikke løser problemet, kontakte en VVS Installatør.

Den manglende afkøling betyder. At vi alle får en større varmeregning (større ledningstab i vores ledningsnet).

Vi håber at i alle vil tage denne opfordring alvorligt, da vi ellers bliver nødsaget til at indføre en eller anden form for ekstrabetaling for manglende afkøling ved den enkelte forbruger.

20 aug 2015

Nu gøres der noget ved generne ved halmfyret

IMG_7279En hel del borgere i Mellerup har igennem det seneste års tid, oplevet en del ubehagelige støjproblemer fra det nye halmkedelanlæg.

Den ubehagelige støj, har voldt en del problemer, inden fjernvarmeværket fandt den direkte årsag til problemet.

Problemet viste sig at være en frekvensstyret sugetræksblæser på røgafgangen fra halmkedlen.

Halmfyret har  nu fåret monteret en ny lyddæmper, som forventes vil løse problemet med højfrekvent støj.

Med hensyn til lugt og sodscener, er fjernvarmeværket i gang med at få nogle eksperter til at hjælpe med at få styr på forbrændingsluften til halmkedlen.

Tidsplanen for at udbedre forholdende omkring lugt og sodscener, forventes løst inden udgangen af september måned.

Der skal dog ikke herske tvivl om, at varmeværket vil fuldt og helt leve op til kravene, som er stillet i værket miljøgodkendelse. Vær dog opmærksom på, at lugten fra varmeværket, ikke er sundhedsfarlig.

Er der fortsat bemærkninger til støj, lugt eller sodproblemer, vil bestyrelssen meget gerne have en mail på følgende e-mail:  mkv@firma.tele.dk

20 aug 2015

Halmvarme på vej i det fjerne

Nu har bestyrelsen for Mellerup Kraftvarmeværk endeligt besluttet hvilket tilbud om opførelse af halm-biobrændselsanlæg, som der skal opføres i Mellerup.

Det er firmaet Passat,der skal stå for etableringen af et nyt halmfyret varmeværk.

Halmværket forventes at stå færdigt ca. 1 juni 2014, og den samlede pris for det nye værk, forventes at havne på ca. 7.000.000,-kr.

Halmværket er dimensioneret således, det dækker 99 % af varmeforbruget i byen (incl. de nye tilslutninger, som jo kommer henover de næste 8 år).

Læs meget mere i bestyrelsens nyhedsbrev fra december 2013.

06 jan 2014

I disse for vor tid, så kolde dage …

Så er det godt, at der på lørdag d. 23. november 2013 afholdes Energidag i Mellerup.

I samarbejde med Energitjenesten og Randers Kommune afholder Mellerup Bylaug, Grundejerforeningen Fjordbakken og Mellerup Kraftvarmeværk et meget aktuelt arrangement for at skabe opmærksomhed omkring energioptimering i private og offentlige bygninger.

Kl. 9.30 serveres en varm kop kaffe og morgenbrød til de friske, hvorefter selve energitræffet åbnes kl. 10.00 på Mellerup Friskole, hvor lokale håndværkere vil stå parat med masser af gode gratis råd.

Derefter vil energikonsulenter gennemgå to husstande, hvor tips og tricks til energioptimering i boliger vil blive præsenteret.

Og endelig vil det hele slutte af med, at grillen varmes op. Alle i interesserede er velkomne. Se programmet under Energidag i Mellerup.

20 nov 2013

Halm på vej til Mellerup

På den ekstraordinære generalforsamling den 17. april 2013, blev det med stort flertal besluttet, at bestyrelsen for Mellerup Kraftvarmeværk skal arbejde videre med opførelsen af det nye halmfyret varmeværk.

Arbejdet er igangsat, og bestyrelsen håber på, at det vil være klar til at fyre med halm omkring årsskiftet 2013-2014.

Selve projektet tager ikke lang tid, men en lang række krav og prcedurer omkring miljø- og byggeansøgninger vil være afgørende for at få realiseret projektet.

Men når halmværket så vil blive taget i brug, forventes det, at besparelsen for den enkelte forbruger (med et forbrug på 18 MW/år) ved overgang til halm, vil ligge på ca. 5000,-kr/år, heri er indregnet lidt ændrede afskrivningsvilkår.

Læs mere i nyhedsbrevet fra april 2013 

26 apr 2013

Halmfyring i Mellerup

Så er der ved at blive lagt halm i varmeværket, og der næppe tvivl om, at aftenens ekstraordinære generalforsamling i Mellerup Kraftvarme A.m.b.a. vil være en brandvarm diskussion.

Med Randers Kommunes beslutning om forblivelses- og tilslutningspligt til blandt andet Mellerup Kraftvarmeværk, samtidig med tilladelsen fra regeringen om, at barmarksværket i Mellerup får mulighed for at omlægge til biobrændsel, så indkaldes alle andelshavere til aftenens debat, for at beslutte hvorvidt der skal etableres et halmfyret varmeværk.

Generalforsamlingen afholdes i Mellerup Forsamlingshus kl. 19.30.

17 apr 2013

Ekstraordinært møde om biobrændselsinvestering

Onsdag d. 17. april 2013 inviteres alle andelshavere i Mellerup Kraftvarmeværk til et spændende møde om beslutning omkring mulig investering i biobrændselsanlæg.

På det forrige møde d. 4. marts 2013, præsenterede konsulentvirksomheden Plan & Projekt beregningerne for investering i et halmvarmeværk, som er udgangspunktet for aftenens debat.

Ekstraordinær generalforsamling – præsentation af biobrændselsinvesting (04.03.13)

06 apr 2013

Fjernvarmen tygger på et halmstrå

Den meget imødesete ekstraordinære generalforsamling i Mellerup Kraftvarme havde trukket mange ud under stjernehimlen og hen i forsamlingshuset mandag aften, for at høre nyt om mulighederne for fremtidens varmeforsyning i Mellerup.

Bestyrelsen har i de sidste par år arbejdet med at præsentere et oplæg om hvilke tiltag Mellerup Kraftvarme har fået mulighed for at realisere, da regeringen har åbnet op for, at 35 barmarkværker, herunder Mellerup, kan overgå til biomassebrændsel.

I den forbindelse fremlagde rådgivningsfirmaet Plan og Projekt et samlet oplæg for muligheder og konsekvenser for at investere i et biobrændselsanlæg ved siden af den eksisterende naturgasmotor.

Oplægget tager udgangspunkt i beregninger på hhv. solvarme, træpiller og halmvarmeværk, hvor prisen for investering i et biobrændselsværk, forventede priser og det faste bidrag fra andelhaverne blev belyst.

Af forventede centrale priser kan nævnes:

Anlægsinvesteringer for sol, træpiller og halm

Solvarme

Træpilleværk

Halmvarmeværk

Ca. 2,95 mio. kr.

Ca. 4,7 mio. kr.

Ca. 6,8 mio. kr.

 
Ændring i det faste bidrag pr. andelshaver

  • Hvis situationen fastholdes som nu, så vil hver andelshaver få et fald fra ca. 9.200 kr. til 7.200 kr. Dette ligger fast uanset hvad der sker med fjernvarmeværket.
  • Ved ibrugtagen af halmvarmeværk vil bidraget forventes at falde yderligere ca. 3.000 kr.

Årsagen til, at det anbefales at investere i et halmvarmværk skyldes primært den forholdsvis høje pris for træpiller. Dog kan et halmvarmeværk for ca. ½ mio. kr. ombygges til et træpilleværk.

Endelig kan det fortælles, at da generalforsamlingen ikke var indkaldt rettidigt, så vil den endelige beslutning skulle tages på en ny ekstraordinær generalforsamling. En afsluttende afstemning viste dog allerede et stort flertal for at arbejde videre med at undersøge muligheden for et halmvarmeværk.

44 stemte for – 6 var imod – mens 7 sendte en blank seddel til bestyrelsen.

 

05 mar 2013