Tag Archives: Kraftvarmeværk

Afkøling i en varm tid

Mellerup KraftvarmeværkHvad er mere aktuelt end at få skruet ned for varmen, når solen skinner højt på augusthimlen. Derfor har Mellerup Fjernvarmeværk en kort bøn til alle tilsluttede boliger i Mellerup:

I den seneste tid, har vi fra varmeværkets oplevet en stigende returtemperatur.

Stigningen i returtemperaturen skyldes alene, at flere forbrugere ikke har den korrekte indstilling af fjernvarmeinstallationen, det kan dog også skyldtes at den eksisterende fjernvameinstallation med tiden er tilkalket i vekslere eller har defekte styreventiler.

Alle forbrugere opfordres derfor, til at kontrollere returtemperaturen (kan direkte aflæses på måleren).

Såfremt at returtemperaturen er mere end 35 0 C, bedes i enten selv få anlægget indreguleret, og hvis dette ikke løser problemet, kontakte en VVS Installatør.

Den manglende afkøling betyder. At vi alle får en større varmeregning (større ledningstab i vores ledningsnet).

Vi håber at i alle vil tage denne opfordring alvorligt, da vi ellers bliver nødsaget til at indføre en eller anden form for ekstrabetaling for manglende afkøling ved den enkelte forbruger.

20 aug 2015

Nu gøres der noget ved generne ved halmfyret

IMG_7279En hel del borgere i Mellerup har igennem det seneste års tid, oplevet en del ubehagelige støjproblemer fra det nye halmkedelanlæg.

Den ubehagelige støj, har voldt en del problemer, inden fjernvarmeværket fandt den direkte årsag til problemet.

Problemet viste sig at være en frekvensstyret sugetræksblæser på røgafgangen fra halmkedlen.

Halmfyret har  nu fåret monteret en ny lyddæmper, som forventes vil løse problemet med højfrekvent støj.

Med hensyn til lugt og sodscener, er fjernvarmeværket i gang med at få nogle eksperter til at hjælpe med at få styr på forbrændingsluften til halmkedlen.

Tidsplanen for at udbedre forholdende omkring lugt og sodscener, forventes løst inden udgangen af september måned.

Der skal dog ikke herske tvivl om, at varmeværket vil fuldt og helt leve op til kravene, som er stillet i værket miljøgodkendelse. Vær dog opmærksom på, at lugten fra varmeværket, ikke er sundhedsfarlig.

Er der fortsat bemærkninger til støj, lugt eller sodproblemer, vil bestyrelssen meget gerne have en mail på følgende e-mail:  mkv@firma.tele.dk

20 aug 2015

Problemer med sodnedfald fra den nye skorsten på varmeværket

Mellerup KraftvarmeværkSom mange indbyggere i Mellerup allerede har bemærket, er der i den seneste tid oplevet, at der er kommet en del sort sod fra varmeværkets skorsten, med de gener dette nu engang medfører.

Mange har oplevet sorte vinduer og vægge, og det eneste der er at gøre, er en rengøring med sæbevand. Sæbevand er nødvendig, da soden kan være lidt ”fedtet”.

Mellerup Kraft-varmeværk beklager naturligvis generne, og håber at problemerne med soden, er løst indenfor meget kort tid.

Problemerne er en direkte konsekvens af nogle problemer omkring styringen af forbrændingen på den nye halmkedel.

15 dec 2014

Endnu lidt fjernstøj

Mellerup Biobrændselsanlæg

Som de fleste bekendt, er det nye biobrændselsanlæg nu godt i gang med at bruge halm til opvarmning på varmeværket. Og allerede nu produceres stort set al varme på det nye halmfyr.

Nogle af byens borgere har oplevet noget støj fra skorstenen og en del sort røg fra den nye skorsten.

Dette skyldes, at indkøring stadig er i en fase, hvor der trimmes på anlægget. Frem til omkring d. 1. september kan Mellerup derfor forvente, at der vil være sort røg, og til tider lidt støj fra skorstenen på værket.

Bestyrelsen for Mellerup Fjernvarmeværk håber på lidt tålmodighed med ovennævnte gener for jer alle.

19 aug 2014

Alternativ varm grundlovsfest

På torsdag d. 5. juni 2014, hvor Danmarks riges Grundlov atter hyldes og lovprises, så er der mange der har særlige traditioner.

Men en af de nye af slagsen, og som der formentlig kun komme en mulighed for, er den forestående i Mellerup.

Kl. 13.00 – 16.00 inviteres alle i Mellerup – og alle andre nysgerrige sjæle – til et smugkig på Mellerup Kraftvarmeværk nye alternative energiforsyningskilde.

I de sidste par måneder er der blevet støbt, rejst, hejst, boret, skruet og løftet byggematerialer, så Biobrændselsanlægget nu er næsten klar til brug.

Så i anledningen af Grundlovsdag er der nu mulighed for et kig inden døre, lytte til tale om landsbyernes udfordringer (sikkert i et Grundlovsperspektiv), høre ejendomsmægleres vurdering af værdien af et halmværk for Mellerups hussalg og ikke mindst få gode råd fra lokale håndværkere.

Og skulle det ikke være nok, så bydes der også på lidt at spise og drikke. 

Mellerup Biobrændselsanlæg

02 jun 2014

Mon der skal isoleres i et halmværksbyggeri?

foto: Mads Munk Jepsen

I hvert fald er det nu endelig en realitet for Mellerup Kraftvarmeværks etablering af et biobrændselsanlæg ved siden det eksistrende.

I denne uge – uge 9 2014 – er det byggestart for det kommende biobrændselsanlæg, som der er store forventninger til.

På mellerup.infoland vil der også i denne uge blive præsenteret en ny side med alt nyt og gammelt om byggeriet. Der vil blive præsenteret tegninger, billedgalleri af processen, kontaktoplysninger og mest mulige detaljerede oplysninger om biobrændselsværket.

Kig forbi byggeriet på Lodsvejen og følg med for nyt på mellerup.infoland

24 feb 2014

Lidt tal til at holde varmen med

I forbindelse med, at Byrådet i Randers Kommune har vedtaget Klimaplan 2030, er der blandt andet det relevante for Mellerup Kraft- /Varmeværk, at den største del af byens husstande nu har en tilslutnings- eller forblivelsespligt.

Det har betydet, at en række husstande skal tilmeldes fjernvarmen over de kommende år, og derfor blev der i juni afholdt informationsmøde om priserne for fjernvarmen.

 

Ved dette møde blev beregningsgrundlaget for fjernvarmen i Mellerup præsenteret.

28 aug 2013

Halm på vej til Mellerup

På den ekstraordinære generalforsamling den 17. april 2013, blev det med stort flertal besluttet, at bestyrelsen for Mellerup Kraftvarmeværk skal arbejde videre med opførelsen af det nye halmfyret varmeværk.

Arbejdet er igangsat, og bestyrelsen håber på, at det vil være klar til at fyre med halm omkring årsskiftet 2013-2014.

Selve projektet tager ikke lang tid, men en lang række krav og prcedurer omkring miljø- og byggeansøgninger vil være afgørende for at få realiseret projektet.

Men når halmværket så vil blive taget i brug, forventes det, at besparelsen for den enkelte forbruger (med et forbrug på 18 MW/år) ved overgang til halm, vil ligge på ca. 5000,-kr/år, heri er indregnet lidt ændrede afskrivningsvilkår.

Læs mere i nyhedsbrevet fra april 2013 

26 apr 2013

Halmfyring i Mellerup

Så er der ved at blive lagt halm i varmeværket, og der næppe tvivl om, at aftenens ekstraordinære generalforsamling i Mellerup Kraftvarme A.m.b.a. vil være en brandvarm diskussion.

Med Randers Kommunes beslutning om forblivelses- og tilslutningspligt til blandt andet Mellerup Kraftvarmeværk, samtidig med tilladelsen fra regeringen om, at barmarksværket i Mellerup får mulighed for at omlægge til biobrændsel, så indkaldes alle andelshavere til aftenens debat, for at beslutte hvorvidt der skal etableres et halmfyret varmeværk.

Generalforsamlingen afholdes i Mellerup Forsamlingshus kl. 19.30.

17 apr 2013

Ekstraordinært møde om biobrændselsinvestering

Onsdag d. 17. april 2013 inviteres alle andelshavere i Mellerup Kraftvarmeværk til et spændende møde om beslutning omkring mulig investering i biobrændselsanlæg.

På det forrige møde d. 4. marts 2013, præsenterede konsulentvirksomheden Plan & Projekt beregningerne for investering i et halmvarmeværk, som er udgangspunktet for aftenens debat.

Ekstraordinær generalforsamling – præsentation af biobrændselsinvesting (04.03.13)

06 apr 2013