Tag Archives: LAG

GF i LAG

LAG Randers-Favrskov inviterer til generalforsamling torsdag d. 30. marts 2017 kl. 19.00 på Bidstrup Gods.

Dagsorden ifølge vedtægterne – kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Hvis du ikke er medlem, så er det muligt at blive medlem ved døren til generalforsamlingen. Medlemskabet er gratis for alle borgere over 15 år i Randers og Favrskov kommune.

Efter generalforsamlingen vil der være kaffe og kage, og Geert de Lichtenberg vil fortælle om de nye faciliteter i Hovedbygningen, som skal understøtte besøgsturisme.

http://www.lagranders-favrskov.dk/Om%20LAG%20Randers-Favrskov/Generalforsamling%202017.aspx

 

 

30 mar 2017

LAG ansøgningsfrist

LAG projektet støttes afIdéer til nye landsbyprojekter, så er LAG-midlerne et oplagt mål for finansiering.

I 2017 er der tre ansøgningsrunder, hvor den første har frist fredag d. 27. januar 2017

Mette Risager er koordinator for LAG Randers-Favrskov, og står parat til sparring hjælp omkring et muligt LAG-projekt.

LAG er forkortelsen for Lokal AktionsGruppe.

Lokale aktionsgrupper (LAGer) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter.

LAG Randers-Favrskov dækker både Randers og Favrskov Kommune.

Læs mere på http://www.lagranders-favrskov.dk/

23 jan 2017

Tid til generalforsamlinger

Mellerup i efterårslysSå er det atter ved at være tid til generalforsamlinger, valg af nye bestyrelser, vedtægtsændringer og meget mere.

Indtil videre ligger tre generalforsamlinger klar, og alle er naturligvis meget velkomne til alle tre.

 • Stiftende generalforsamling for Café Færgestedet
  Mandag d. 23. februar 2015, kl. 19.00 i Café Færgestedet
  De frivillige i caféen sørger for let forplejning
   
 • Generalforsamling for Mellerup Borgerforening
  Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 18.00 i Mellerup Forsamlingshus
  Idet det falder sammen med datoen for marts måneds fællesspisning, så er dette med i årets tilbud
   
 • Generalforsamling i Mellerup Bylaug
  Mandag d. 30. marts 2015, kl. 19.00 på Mellerup Friskole
  Den traditionelle dagsorden krydres med en debat om ønsker og tanker for en kommende vision for Mellerup Landsby
  Der bydes på smørrebrød

Endelig har den nye LAG Randers – Favrskov sat en dato for generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015. Hold øje i lokalaviserne om yderligere informationer.

20 feb 2015

LAG på LAG = ny LAG

logo: LAG Randers

Tirsdag d. 23. september kl. 19.00 inviterer Favrskov og Randers Kommuner alle interesserede til stiftende generalforsamling på den nye fælles LAG for de to kommuner. Forud for generalforsamlingen vil der kl. 17.30 afholdes informationsmøde om det nye LAG.

EU har udmeldt det kommende Landdistriktsprogram for perioden frem til 2020, og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt, at der er mulighed for at starte en lokal aktionsgruppe (LAG) fælles for Favrskov og Randers kommuner.

På et informationsmøde i Langå 17. juni blev der nedsat en gruppe som påtog sig at arbejde med etablering af en ny LAG. Partnerskabet har afholdt møde og besluttet at afholde informationsmøde og stiftende generalforsamling.

En kommende fælles LAG vil have mulighed for at uddele ca. 2 mio. til landdistriktsprojekter pr år. Kommunerne kan beslutte yderligere medfinansiering til LAG-sekretariatet og til projekter.

Alle borgere over 15 år bosat i en af de 2 kommuner kan blive medlem, og medlemmer over 18 år kan vælges til bestyrelsen.

22 sep 2014

Billeder fra moleindvielsen

07 sep 2014

Så er broarbejdet på molen i gang

mellerup-strand-og-fiskepark

Efter lang tids afklaring om tilladelser, overblik, planlægning og meget mere, så er det nu endelig muligt at få en fornemmelse af hvordan Mellerup Strand- og Fiskepark (molen ved færgestedet) skal se ud.

I går begyndte det første synlige arbejde med at bygge træbroen til projektet, så nu vil der være nyt at se næsten hver dag.

På søndag kl. 10 mødes bylauget til en frivillig indsats, så næste skridt med etablering af slæbested og vejforholdene kan sættes i gang.

Der vil løbende blive lagt billeder op på projektets side, men skulle du have taget nogle, så send dem meget gerne – eller del dem på byens facebookgruppe.

27 jun 2014

Moleprojektet kommer nærmere

Som omtalt i forbindelse med Mellerup Bylaugs traditionelle nytårskur d. 29. december 2013, så er arbejdet med realiseringen af LAG-projektet ‘Mellerup Strand- og Fiskepark‘ (update om projektet fra november 2012) lige på trapperne.

Efter en ekstra runde rundt i en række høringparters hænder, så skulle den sidste usikkerhed omkring projektet være fjernet.

Dette er naturligvis noget som hele Mellerup glæder sig over, og nu kan der for alvor ses frem til at give sig i kast med at realisere projektet i løbet af 2014.

I samme ombæring præsenteredes projektet for Randers Amtsavis, der tirsdag d. 7. januar 2014 bragte en større artikel om projektet. På grund af rettigheder for at vise artiklen, så må mellerup.infoland i denne omgang nøjes med at henvise til Randers Amtsavis for at nærlæse artiklen.

Men vigtigst er det dog, at nu kommer der omsider til at ske noget. Udviklingen bliver naturligvis præsenteret her.

16 jan 2014

Mellerup Strand og Fiskepark på vej

Nu kan arbejdet med realiseringen af Mellerup Strand og Fiskepark endelig komme i gang.

Idet der har manglet de sidste officielle papirer på, at projektet har villet opnå tilskud til arbejdet, har opstarten desværre været udskudt til nu.

Men d. 10. september 2013 kom postbuddet forbi med besked om, at NaturErhvervsstyrelsen har godkendt ansøgningen, og nu frigiver midlerne til projektet.

Mellerup Bylaug har fået udarbejdet en graftisk tegning af projektet, som inden længe vil blive sat op ved færgestedet, men det kan selvfølgelig også ses her.

Tovholder for projektet er Egon Dal fra Mellerup Bylaug;
T: 86 44 00 73; M: 40 55 50 36; E: egon.dal@hotmail.com

 

12 sep 2013

Mellerup Strand – og Fiskepark (update)

Projektet har som tidligere beskrevet opnået at blive indstillet af LAG Randers til støtte fra Landdistriktsmidlerne. Læs mere her.

Ansøgningen er videresendt til Natur og Erhvervsstyrelsen og til Randers Kommune for at opnå endeligt tilsagn. Først når dette tilsagn er i hus kan projektet sættes i gang i sin helhed.

Frivillig arbejdskraft.

I projektet indgår der også frivillig arbejdskraft så når godkendelsen er endelig og arbejdet kan gå rigtigt i gang ( april – maj ) vil der blive beskrevet nogle arbejdsopgaver og tidspunkter for opgavernes udførelse, så du kan tilmelde dig og yde en arbejdsopgave som du selv har valgt. Vi har en forventning om et par hundrede timer i alt, så hold dig ikke tilbage. Opgaverne vil være i forbindelse med :

 • Opfyldning og planering af molevej og hoved 
 • Etablering af slæbested med betonelementer 
 • Etablering af   brygge ( bro ) og  48 kvadratmeter fiskeplatform 
 • 47 meter Hammer( kant ) samt 3 meter bro ved slæbested 
 • Kajaklandingsplads
 • Etablering af gangsti på diget ca. 1 km

Projektet skal være med til at give : 

 • Mere liv i lokalområdet
 • Aktiviteter for børn og unge
 • Naturformidling
 • Forbedrede forhold for handicappede.

Håber vi ses, med sved på panden og lyst til livet i Mellerup.

 
PROJEKTET FINANSIERES AF:
DEN EUROPÆISKE UNION; MINISTERIET FOR BY, BOLIG & LANDDISTRIKTER; LAG-RANDERS & RANDERS KOMMUNE;

28 feb 2013

Mellerup ser fremad

Godt 30 interesserede og engagerede Mellerup borgere var mødt frem i Forsamlingshuset til den første idéaften med Randers Kommune om hvilke visioner og tiltag, der kan tegne Mellerup i fremtiden.

Mange af de nye projekter – Strandparken, fribørnehaven, kraftcenter korshøj og bylaugets visionsarbejde – blev vendt og set i forhold til de store projekter omkring Naturpark Randers Fjord og HotSpots langs Randers Fjord, hvor Mellerup er allerede er udpeget.

Randers Kommunes medarbejdere vil efter idéaftenen sammenskrive idéerne og udarbejde et forslag til et samlet udviklingskatalog, der vil blive præsenteret som oplæg til diskussion på en kommende visionsaften.

Arbejdet er højt prioriteret i Randers Kommunes udviklingsafdeling, der har som mål at komme omkring 5 udviklingslandsbyer, hvoraf Mellerup er den ene, i løbet af de kommende tre måneder.

Det er aftalt med Randers Kommune, at alle i Mellerup vil kunne følge arbejdets gang på mellerup.infoland.dk – hvor der snart vil være en særskilt side om arbejdet, og hvor det vil blive muligt at kommentere og komme med endnu flere idéer.

 

20 feb 2013