Byudvikling

Vækstmuligheder lokalt

 • Kommunal – Strategisk Landdistriktsplanlægning
   
 • Vækstmuligheder i eksisterende virksomheder + iværksætteri
  – rådgivning og mikrovirksomheder
  – netværk og mentorordning
   
 • Oplevelsesøkonomi – Stedet, geografisk afsæt, tematisk afsæt
   
 • Uddannelse – iværsætterkultur – kompetencer, innovation, entreprenørskab
   
 • Klima/miljø – lokale virksomheder uddannet, total entrepriser gennem netværk
   
 • Samarbejde mellem virksomheder, kommuner og vidensinstitutioner

 
Altsammen elementer i udviklingen af den lokale landsby, og ligeså vilkår der er gældende for at præge udviklingen i Mellerup.

Derfor arbejdes der også løbende med visioner, nye projekter og aktiviteter i Mellerup.

Pt. arbejdes der på et nyt samlet visionsoplæg, der blev diskuteret på et velbesøgt borgermøde i maj 2012.

 

Det er videreudviklingen af den eksisterende vision, som kan læses her:

Mellerup frem mod 2015 (vision udarbejdet i 2006) 

Derudover har der i 2012 & 2013 været nedsat en arbejdsgruppe, der er kommet med forslag til stier i og rundt om Mellerup. Dette er et projekt, som Mellerup Bylaug håber, at få sat i gang i det kommende år:

Forslag til stiforløb i og omkring Mellerup – maj 2012 

Endelig har vinteren 2013 været brugt til et udviklingsforløb sammen med Randers Kommune, om at udvikle en folder som fortæller om hvilke potentialer Mellerup har:

Visioner for Mellerup By (endelig udgave – august 2013) 

 

 

 

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *