Etablering af biobrændselsanlæg

 

På den ekstraordinære generalforsamling den 17. april 2013, blev det med stort flertal besluttet, at bestyrelsen for Mellerup Kraftvarmeværk skulle arbejde videre med opførelsen af det nye halmfyret varmeværk.

Arbejdet er igangsat, og bestyrelsen håber på, at det vil være klar til at fyre med halm i fyringssæsonen 2014-2015.

Selve projektet tager ikke lang tid, men en lang række krav og procedurer omkring miljø- og byggeansøgninger vil være afgørende for at få realiseret projektet.

Men når halmværket vil blive taget i brug, forventes det, at besparelsen for den enkelte forbruger (med et forbrug på 18 MW/år) ved overgang til halm, vil ligge på ca. 5000,-kr/år, heri er indregnet lidt ændrede afskrivningsvilkår.

 

Velkomsttale v/ fmd. Christian Jensen i forbindelse med reception og indvielse (5. juni 2014) 

Prisblad for Mellerup Kraft- / Varmeværk 2014 – 2015

 

Mellerup Biobrændselsanlæg

 

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *