LAG-projekt: Mellerup Lystbådehavn

Aftensol ved havnen

En længe ønsket forbedring af faciliteterne i Mellerup Bådelaug kan nu realiseres takket være tilsagn om medfinansiering af projektet fra den Lokale Aktionsgruppe ”LAG Randers”, Randers Kommune, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og EU. 

Budgettet for projektet er på kr. 898.326 hvoraf kr. 45.000 skal komme fra medlemmernes frivillige arbejde.    

Projektet omfatter følgende:  

  • Opførelse af et nyt Materielhus. Dette vil bestå af 2 stålcontainere omsluttet af træbeklædning og med tagpaptag, så det hele fremstår som et træhus. De 2 containere placeres med en indbyrdes afstand af 3 meter, og mellemrummet mellem containerne     bliver  indrettet som værksted for bådelaugets medlemmer.
     
  • Opførelse af en handikapvenlig toiletbygning med badefaciliteter lige vest for klubhuset. Der vil blive en overdækket passage fra klubhuset til toiletbygningen.
     
  • En flydebro uden for havnens sydmole som erstatning for den eksisterende pælebro.

Opførelse af Materielhuset blev påbegyndt i efteråret 2013, og det samlede projekt skal være færdigt senest juni 2015.

At opnå de nødvendige tilladelser hos diverse myndigheder samt arbejdet med ansøgning om tilskud fra de ovennævnte     bevilligende instanser har selv med stor hjælp fra LAG Randers været en meget stor udfordring og meget tidskrævende for bestyrelsen og især for formand Arne H. Pedersen.

Her i den kommende sæson, hvor Bådelauget for alvor i gang med at realisere projektet, ser frem til, at mange medlemmer igen vil yde nogle timer til fællesskabets bedste.  

Vi ser frem til denne store forbedring i Mellerup Bådelaug og dermed endnu bedre forhold for medlemmerne og klublivet, samt at vi også med projektet kan leve op til det aktuelle ønske om forbedrede adgangsmuligheder for alle til Randers Fjord.

 

LAG - logo (grøn)

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *