Vision for Mellerup

Visionsgruppen for Mellerup Bylaug har arbejdet med et forslag til en ny vision for Mellerup.

Det foreløbige resultat ser således ud :

 

Vision for Mellerup 2017

 

Mellerup er en levende landsby med attraktive boliger i et kulturlandskab nær skov og fjord.

Byen har en god infrastruktur med flere offentlige transportmidler og et hurtigt internet og en god mobildækning. I forbindelse med NaturPark Randers Fjord er Mellerup en aktiv medspiller med informationshus, og mange attraktive tilbud om aktiviteter på og omkring Randersfjord med fiskeri og sejlads som de dominerende aktiviteter.

Med henblik på at opfylde ovenstående vision er der nogle indsatsområder der skal prioriteres.

1. Første Landsby i Randers Kommune med fibernet til alle

En opgave som Mellerup Bylaug står for at få præsenteret politisk og beskrevet overfor forskellige leverandører af Fibernet.

2. Grunde til salg

Mellerup Bylaug tager kontakt til kommunen for at sikre at eksisterende udstykning udbydes til salg og at kommende udstykninger planlægges i henhold til tidligere vision for Mellerup

3. Byforskønnelse med grønne oaser og attraktive boliger ( ejer og leje )

Mellerup Bylaug kontakter kommunen og udpeger mulige boliger til at indgå i den pulje som Kommunen skal presses til at genoprette, så det bliver muligt at opkøbe, istandsætte eller nedrive eksisterende boliger med henblik på at skabe oaser i byen eller nye leje og ejerboliger. 

4. Reel oplysning om varmeudgiften

Det er blevet en ” sandhed ” at varmeudgiften i Mellerup er en af landets højeste. Dette skal modarbejdes med reel oplysning om varmeudgiften. Mellerup Fjernvarmeværk skal i langt højere grad være åbne om priser og de fremadrettede initiativer.

5. Branding af byen og området

Vi skal som borgere i byen være langt bedre til at tale positivt om vores landsby og de mange muligheder. Mellerup Bylaug har oprettet en ny hjemmeside der skal virke som en samlet portal for alle i byen via omtale af alle foreninger, institutioner og privat erhvervsliv via en kort omtale på hjemmesiden og et link til egen hjemmeside.

Vi skal vise åbenhed og positive retninger for udviklingen af byen i henhold til visionen.

6. i Forbindelse med NaturPark Randers Fjord skal alle arbejde for en stærk placering af Mellerup i denne sammenhæng og Mellerup skal være en af 5 byer der udarbejder en udviklingsplan i samarbejde med LAG Randers og Randers Kommune i 2012/13

7. De unge er et aktiv for enhver landsby. For at imødekomme de unges behov og ønsker skal Mellerup Bylaug i samarbejde med skolerne indkalde en gruppe ugen fra byen samt en tilsvarende gruppe fra Efterskole til at formulere ønsker til aktiviteter eller fysiske muligheder i Mellerup.

8. Naturen og dens muligheder.

I Mellerup og den umiddelbare nærhed er der en lang række muligheder for fysisk aktiviteter indenfor  Golf, Kajak, fjorden, fiskeri, skov, løb og meget mere. Disse muligheder skal beskrives og udvikles i et samarbejde med fx RGI.

 

Sammendrag og konklusion af drøftelse på Friskolen d. 17 april 2012.

Lars Rise, Erik Mostrup, Lilian Karlson og Jørgen Frandsen, Per Tinggård og Knud Pedersen 

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *